AXUDAS A EMPRESAS: DIXITALIZACIÓN, MÁMPARAS, E.P.I.S., DISPOSITIVOS CONTROL AFORO E TEMPERATURA

AXUDAS A EMPRESAS: DIXITALIZACIÓN, MÁMPARAS, E.P.I.S., DISPOSITIVOS CONTROL AFORO E TEMPERATURA

O Concello da Pontenova informa que está aberto o prazo para a presentación de instancias para:

 • RESOLUCIÓN DO 15 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DE DIRECCIÓN QUE APROBA AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS AOS PROXECTOS DOS COMERCIOS RETALLISTAS GALEGOS PARA CONTRIBUÍR Á REACTIVACIÓN DO COMERCIO GALEGO GARANTINDO A SEGURIDADE LABORAL E A XERACIÓN DE CONFIANZA NO CONSUMIDOR (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO IG524C).

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 31/07/2020, AGÁS ESGOTAMENTO CRÉDITO

 

Subvención:  100% co límite de 1.200,00 € por solicitante.

Obxecto da subvención:

 • Pantallas protectores para mostradores e zonas de caixa.
 • Vinilos adhesivos para a delimitación no chan de zonas seguras.
 • Dispositivos de control de temperatura.
 • Dispositivos de control de capacidade.
 • Portas de apertura automática etc…

 

 • RESOLUCIÓN DO 15 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DE DIRECCIÓN QUE APROBA AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS AOS PROXECTOS DE EMPRESAS GALEGAS PARA GARANTIR A SEGURIDADE LABORAL E XERAL CONFIANZA NO CONSUMIDOR (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO IG524D).

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 31/07/2020, AGÁS ESGOTAMENTO CRÉDITO

 

Subvención:  100% co límite de 1.200,00 € por solicitante.

Obxecto da subvención: (Empresas sector servizos, excluído comercio. Liña anterior). Exemp.: Agrícola, turístico, e servizos en xeral. As contempladas no Anexo I da Orde) .

 • Pantallas protectores para mostradores e zonas de caixa.
 • Vinilos adhesivos para a delimitación no chan de zonas seguras.
 • Dispositivos de control de temperatura.
 • Dispositivos de control de capacidade.
 • Portas de apertura automática etc…

 

 • RESOLUCIÓN DO 15 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DE DIRECCIÓN QUE APROBA AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS A PROXECTOS DE DIXITALIZACIÓN PARA FACER FRONTE Á SITUACIÓN PROVOCADA POLO COVID-19 (PROGRAMA CHEQUES DIXITALIZACIÓN COVID-19), SUSCEPTIBLES DE COFINANCIAMENTO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO IG300E).

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 30/09/2020, AGÁS ESGOTAMENTO CRÉDITO

 

 • RESOLUCIÓN DO 10 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DE DIRECCIÓN QUE APROBA AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS AO INVESTIMENTO PARA INFRAESTRUTURAS LOCAIS (PROGRAMA INFRAESTRUTURAS ESTRATÉXICAS ABERTAS), PROMOVIDAS POR GRANDES EMPRESAS GALEGAS, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO IG408D).

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 23/08/2020

 

 • ORDE DO 9 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS POLAS QUE SE REGULAN AS AXUDAS DESTINADAS ÁS PERSOAS TRABALLADORAS AFECTADAS, CON 55 OU MÁIS ANOS DE IDADE, POLA EXTINCIÓN DOS SEUS CONTRATOS DE TRABALLO POR PROCEDEREN DE EMPRESAS EN CRISE, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2020 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TR820E).

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN: COMEZARÁ O DÍA SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA DA CONVOCATORIA PARA CADA EXERCICIO E PERMANECERÁ ABERTO, CON CARÁCTER PERMANENTE, ATA O 31 DE OUTUBRO DE CADA EXERCICIO.

 

Pechar menú