Igualdade

O Concello non pode ser unha institución allea ás iniciativas para promover a igualdade de xénero. Precisamente por tratarse da administración máis próxima aos cidadáns, ten o deber de promover desde as distintas instancias que en relación con el operan (dependencias sanitarias e asistenciais, servizos sociais, centros educativos) que incrementen os seus esforzos para detectar situacións de violencia machista e, sobre todo, para contribuír á súa erradicación.

Con esta finalidade o Goberno local trata de promover periodicamente actividades relacionadas coa igualdade dirixidas a todas as franxas de idade e aos distintos sectores de actividade. No apartado noticias publicarase toda a información relativa a esta área.

Deixa unha resposta

Pechar menú