Participación Social e Asociacións

A intervención da sociedade civil en demanda de maiores espazos de opinión e acción pública conduce a acordos e institucións máis representativas. O desenvolvemento democrático ao que aspiramos inclúe a participación social organizada dos cidadáns como un aspecto fundamental na toma de decisións.

A sociedade e as súas organizacións deben tomar parte na formulación, execución e avaliación das políticas públicas, así como nas tarefas de fiscalización social sobre o desempeño dos servidores públicos. De igual xeito, permiten establecer unha política de firme alento á participación dos cidadáns e das organizacións civís en diversas áreas da administración pública.

Por iso, o Concello invita ás organizacións veciñais do municipio a expor as súas iniciativas e demandas e a colaborar, mediante os órganos de participación, na construción das políticas municipais.

Deixa unha resposta

Pechar menú