Taxas

A taxa é a contraprestación en diñeiro que pagan os cidadáns en retribución dun servizo público determinado. Neste apartado informarase periodicamente sobre as novidades respecto diso das taxas municipais.

Deixa unha resposta

Pechar menú