MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRONTE AO IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19

MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRONTE AO IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19

RESUMO MEDIDAS ECONÓMICAS URXENTES EN MATERIA DE EMPREGO  FACER CLIK AQUI

MEDIDAS URXENTES PARA PALIAR A CRISE DO ESTADO DE ALARMA

Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social del COVID-19  (BOE 12 de marzo de 2020 – Resumo de medidas)

3 OBXECTIVOS BÁSICOS

Reforza-la proteción dos traballadores, as familias e os colectivos vulnerables

Apoia-la continuidade da actividade produtiva e o mantemento do emprego.

 Reforza-la loita contra a enfermidade.

 

Pechar menú